วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อวิชาชีพอย่างไร

วิชาชีพพยาบาลจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการให้การพยาบาล ผู้ป่วยเมื่อมานอนรักษาในโรงพยาบาลจะต้องมีจิตใจและความรู้สึกที่กลัวการเจ็บป่วย การตาย พยาบาลจะถูกถามด้วยคำถามต่างๆนาๆ โดยผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งการพยาบาลที่แตกต่างกันออกไป การปฏิบัติงาน และการให้การพยาบาลต่อผู้ป่วย สุนทรียศาสตร์จึงมีส่วนช่วยทำให้เกิดความสมดุลย์ของกาย คือมีเหตุมีผล ของจิตก็คือ มีความรู้สึก ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุมีผล และส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสิ่งต่างๆที่บนโลกใบนี้ เรียนรู้สัจจะธรรมความไม่เที่ยงแท้ เกิด แก่ เจ็บ ตายของมนุษย์ ช่วยเตือนสติตนเองให้มีอารมณ์ที่มั่นคง และไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่จะผ่านเข้ามาในชีวิต ยอมรับกับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้น ทั้งคนรอบข้างและตัวเอง ช่วยให้สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆได้ ดังนั้น สุนทรียศาสตร์จึงมีประโยชน์มากๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก


นางสาวพัชรินทร์ นะสีโต นักศึกษาพยาบาลศาสตรต่อเนื่องรุ่นที่16